(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 123/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa, được áp dụng từ ngày 15/10/2013.

Ảnh minh họa
Theo đó, mức phí kiểm định đóng mới phương tiện được tính trên cơ sở phí kiểm định hằng năm đối với phương tiện đó và nhân với hệ số 12; mức phí tối thiểu không thấp hơn 1.000.000 đồng/1 phương tiện. Phí kiểm định trên chưa bao gồm phí kiểm định chất lượng vật liệu, máy và các trang thiết bị lắp đặt trên phương tiện.

Về phí thẩm định thiết kế phương tiện, Thông tư quy định, phí thẩm định thiết kế đóng mới được tính bằng 10% mức phí kiểm định đóng mới phương tiện tương ứng, trong đó, mức phí thẩm định thiết kế thấp nhất là 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ thiết kế.

Ngoài ra, phí thẩm định thiết kế lập hồ sơ được tính bằng mức phí thẩm định thiết kế đóng mới; phí thẩm định thiết kế thi công được tính bằng 30% phí thẩm định thiết kế đóng mới; phí thẩm định thiết kế hoàn công tính bằng 20% phí thẩm định thiết kế đóng mới...

Đối với những công việc kiểm định mà phí kiểm định được tính theo thời gian thực hiện kiểm định thì mức phí thu là 200.000 đồng/giờ. Mức thu tối thiểu cho 01 lần kiểm định là 200.000 đồng/lần.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2013.

Thu Nga