(Chinhphu.vn) - Lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 56.284 tấn.

Ảnh minh họa

Đây là quy định tại Thông tư 55/2018/TT-BCT do Bộ Công Thương mới ban hành về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/2/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

LP