(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Dự thảo quy định, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: a- Tiến hành các hoạt động thăm dò địa chất, khai thác tài nguyên, khoáng sản làm thay đổi dấu hiệu đường biên giới quốc gia, mốc quốc giới, điểm cơ sở, công trình phòng thủ vùng biển, công trình biên giới; b- Xây dựng các công trình thủy lợi trên sông, suối biên giới không được phép của cấp có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đối với một trong những hành vi sau: a- Làm hư hại, xê dịch hoặc có bất cứ hành động gì khác có hại tới mốc quốc giới, điểm cơ sở, dấu hiệu đường biên giới, vật đánh dấu đường biên giới, biển báo trong khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng, công trình biên giới; b- Xây kè, đào kênh, mương, đổ đất đá, chất thải xuống sông, suối biên giới; làm thay đổi dòng chảy sông, suối biên giới, làm thay đổi dấu hiệu đường biên giới quốc gia; c- Xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi 30 m tính từ đường biên giới trên đất liền.

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: a- Qua lại biên giới không mang theo giấy tờ theo quy định của pháp luật; b- Qua lại biên giới không đúng các điểm quy định dành cho việc qua lại biên giới; c- Sử dụng giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh biên giới hết giá trị để xuất, nhập cảnh biên giới; d- Đi vượt quá phạm vi quy định khi được phép qua lại biên giới.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.