(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 167/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.
Ảnh minh họa
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực; cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực và các tổ chức, cá nhân liên quan đến thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư quy định cụ thể mức thu phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan Trung ương thực hiện. Theo đó, thẩm định cấp giấy phép Tư vấn chuyên ngành điện lực, mức thu là 10,4 triệu đồng; thẩm định cấp giấy phép Hoạt động truyền tải điện, mức thu là 24,9 triệu đồng…

Đối với thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện: Thẩm định cấp giấy phép Tư vấn chuyên ngành điện lực, mức thu là 800.000 đồng; hoạt động phát điện 2,1 triệu đồng; hoạt động bán lẻ điện, mức thu 700.000 đồng…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Lan Phương