(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành“Quy chế quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam”.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, mục tiêu của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là xây dựng hình ảnh về Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hoá và dịch vụ đa dạng, phong phú với chất lượng cao, từ đó tăng thêm uy tín, niềm tự hào và sức hấp dẫn cho đất nước và con người Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đồng thời khuyến khích chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế và xuất khẩu theo hướng tập trung vào các ngành có hàm lượng giá trị gia tăng cao góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Cùng với đó tăng cường liên kết và phối hợp hoạt động của các cơ quan và tổ chức hữu quan trong một hệ thống đồng bộ để gia tăng hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng năng lực cạnh tranh từ quá trình phát triển thương hiệu.

Các hoạt động của Chương trình

Dự thảo nêu rõ các hoạt động của Chương trình gồm: Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp phát triển sản phẩm đáp ứng hệ thống tiêu chí thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu ở trong và ngoài nước: Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ hàng hoá; hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tuyên truyền, quảng bá; tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm, đào tạo, tập huấn; thuê chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước; khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế; xây dựng, phát hành các sản phẩm thông tin.

Các hoạt động thông tin, truyền thông cho Chương trình ở trong và ngoài nước bao gồm:  Thuê các tổ chức và chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước xây dựng, phát triển, quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia Việt Nam; tư vấn lập kế hoạch và thực hiện Chương trình; điều tra, nghiên cứu thị trường để định hướng cho các hoạt động thông tin, truyền thông; tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn để quảng bá về Chương trình và nội dung Chương trình; tổ chức, tham gia sự kiện, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

Các hoạt động định kỳ, thường xuyên của Chương trình: Xét chọn các thương hiệu sản phẩm đáp ứng hệ thống tiêu chí của Chương trình và tổ chức Lễ Công bố các tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia; bình chọn các tổ chức, doanh nghiệp, sản phẩm đạt các giải thưởng trong khuôn khổ của Chương trình; tổ chức các Tuần lễ Thương hiệu Việt Nam trong và ngoài nước.

Cơ quan quản lý Chương trình là: 1. Hội đồng Thương hiệu quốc gia; 2. Hội đồng các Ban Chuyên gia; 3. Ban Thư ký.

Dự thảo cũng nêu rõ các hành vi bị cấm trong hoạt động quản lý, thực hiện Chương trình như gây ảnh hưởng tới uy tín, tạo ra các liên tưởng tiêu cực đến hình ảnh và thương hiệu quốc gia; có hành vi gian lận, lừa dối khi tham gia Chương trình, lợi dụng hình ảnh và thương hiệu quốc gia để phục vụ cho những mục đích xấu, vi phạm pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL