(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 08/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2014.
Ảnh minh họa

Thông tư quy định chi tiết các mức thu phí đối với các hoạt động y tế dự phòng gồm: Xét nghiệm phát hiện bệnh; xét nghiệm mẫu nước ăn uống, sinh hoạt, nước thải và khí thải; kiểm định vắc xin, sinh phẩm; tạo mẫu và định loại véc tơ; chích ngừa.

Mức thu phí đối với các hoạt động kiểm dịch y tế cũng được quy định cụ thể gồm: Diệt chuột, côn trùng; khử trùng; tiêm chủng, áp dụng biện pháp dự phòng và chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng; kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người; kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh; kiểm dịch y tế các cơ sở cung ứng thực phẩm cho tàu thuyền, tàu bay, tàu hỏa, khu vực cửa khẩu; các xét nghiệm; kiểm dịch y tế phương tiện xuất, nhập, quá cảnh; kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua cửa khẩu đường bộ.

Cụ thể, mức thu phí xét nghiệm máu - xét nghiệm nước tiểu dao động từ 10.000 - 1.000.000 đồng tùy từng loại xét nghiệm. Phí xét nghiệm các chất dịch khác của cơ thể từ 40.000 - 1.200.000 đồng/xét nghiệm.

Cũng theo Thông tư, mức phí khám chuyên khoa là 20.000 đồng/người/chuyên khoa; khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám định kỳ (không kể xét nghiệm. X-quang) là 100.000 đồng/người.

Thông tư quy định rõ mức phí kiểm định các loại vắc xin và sinh phẩm. Trong đó, mức thu phí kiểm định đăng ký lưu hành vắc xin bại liệt uống là 33 triệu đồng/lần; vắc xin viêm não Nhật Bản là 52,8 triệu đồng/lần; vắc xin viêm gan B là 68 triệu đồng/lần; vắc xin sởi là 40 triệu đồng/lần; vắc xin thủy đậu, rubella, quai bị là 51 triệu đồng/lần…

Đối với việc chích ngừa, trường hợp vắc xin tiêm trong da, mức phí là 17.000 đồng/lần tiêm; Đối với loại vắc xin tiêm dưới da, mức phí là 14.000 đồng/lần tiêm (Mức thu không bao gồm tiền vắc xin)...

Phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí trích 90% tiền phí thu được để trang trải cho công việc chuyên ngành về y tế dự phòng, kiểm dịch y tế và thu phí theo quy định.

Riêng thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thu phí kiểm dịch y tế được trích 80% tiền phí thu được, để trang trải cho công việc chuyên ngành về kiểm dịch y tế và thu phí; cơ quan thu phí y tế dự phòng trích 90% tiền phí thu được để trang trải cho công việc chuyên ngành về y tế dự phòng và thu phí theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2014.

Thu Nga