(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đã ra Thông tư số 172/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 102/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Thông tư sửa đổi, bổ sung: các trường hợp cấp biển số tạm thời có giới hạn tuyến đường gồm: a- Ô tô nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước trong quá trình trung chuyển, làm nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt; b- Ô tô chạy khảo sát, thử nghiệm của đề tài, dự án thuộc các chương trình của Bộ Quốc phòng; c- Ô tô cho, tặng; viện trợ; nhập khẩu phi mậu dịch; xe là quà tặng hoặc nhập khẩu là tài sản di chuyển.

Điều kiện xe quân sự khi lưu hành

Xe quân sự khi tham gia giao thông phải bảo đảm đầy đủ các quy định như sau: a- Biển số đăng ký; b- Chứng nhận đăng ký; c- Tem kiểm định còn hiệu lực dán trên kính chắn gió; d- Hệ thống số phụ; đ- Giấy công tác xe; e- Đối với xe vận chuyển hàng hóa phải có chứng từ hàng hóa. Trường hợp đặc biệt thực hiện theo quy định của pháp luật; g- Sổ theo dõi hoạt động xe - máy.

Khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thực hành lái xe, ngoài các quy định trên, phải có: a- Giấy phép xe tập lái; b- Biển xe tập lái.

Trường hợp xe chạy thử nghiệm, phải có: a- Lệnh sửa chữa hoặc kế hoạch chạy thử nghiệm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; b- Biển báo "xe chạy thử" làm bằng tấm mica nền đỏ, chữ trắng treo phía trước và phía sau xe.

Xe quân sự phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phải đáp ứng điều kiện: a- Biển số đăng ký; b- Chứng nhận đăng ký theo quy định; c- Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/2/2019.