(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về hạn mức thẻ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, đối với việc rút tiền mặt bằng thẻ ở nước ngoài, để hạn chế việc sử dụng tiền mặt (ngoại tệ) được rút từ thẻ sau đó chi tiêu không đúng mục đích được phép theo pháp luật ngoại hối, tại dự thảo quy định các giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ tại nước ngoài sẽ bị giới hạn hạn mức tối đa theo ngày.

Cụ thể, dự thảo sửa đổi khoản 1 và bổ sung khoản 1a, khoản 1b vào Điều 14 như sau: “1. Tổ chức phát hành thẻ thỏa thuận với chủ thẻ về hạn mức thanh toán, hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền mặt và các hạn mức khác trong việc sử dụng thẻ đối với chủ thẻ phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối và các quy định khác của pháp luật.”

“1a. Đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng Việt Nam trong một ngày.”

“1b. Đối với giao dịch rút tiền mặt từ thẻ tại đơn vị chấp nhận thẻ, mỗi thẻ được rút tối đa là 05 triệu đồng Việt Nam trong một ngày.”

Đồng thời dự thảo cũng bổ sung quy định về cấp tín dụng qua thẻ: Hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi, bổ sung) như sau: Trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm: Hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ không quá 80% giá trị của tài sản bảo đảm và tối đa là 01 tỷ đồng Việt Nam. Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm: Hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng Việt Nam.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi quy định về tra soát, xử lý khiếu nại trong quá trình sử dụng thẻ. Dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về tra soát, khiếu nại theo hướng không yêu cầu bắt buộc chủ thẻ bổ sung giấy đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu (vì đã có tiếp nhận khiếu nại qua tổng đài và tạo thuận tiện cho chủ thẻ cũng như giảm yêu cầu giấy tờ của ngân hàng); chỉ trường hợp cần thiết thì tổ chức phát hành thẻ yêu cầu chủ thẻ phải bổ sung giấy tờ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương