(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y.

Ảnh minh họa

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y là cơ sở y tế được tổ chức trên cơ sở phối hợp, lồng ghép về cơ sở vật chất, nhân lực và hoạt động giữa cơ sở y tế địa phương và cơ sở quân y trên cùng một địa bàn, nhằm nâng cao năng lực của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện có.

Theo dự thảo, bệnh viện quân dân y là đơn vị sự nghiệp y tế do các đơn vị quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý. Trung tâm y tế quân dân y huyện biên giới, huyện đảo là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế. Bệnh xá quân dân y là cơ sở y tế trực thuộc các đơn vị quân đội cấp trung đoàn và tương đương trở lên. Trạm y tế quân dân y là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm y tế huyện.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y tổ chức cấp cứu, vận chuyển, khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và bộ đội trong phạm vi chuyên môn theo phân hạng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng hạng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, tổ chức lực lượng, sẵn sàng huy động toàn bộ hoặc một phần nguồn lực của đơn vị để tổ chức cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều trị bệnh nhân trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các tình huống có thương vong hàng loạt; tổ chức huấn luyện, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức về y học quân sự, y học thảm họa cho nhân viên y tế trên địa bàn.

Bên cạnh đó, định kỳ hoặc đột xuất tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách; tham gia thực hiện công tác dân vận và đối ngoại ở khu vực biên giới, hải đảo; tham gia thực hiện các chương trình y tế theo nhiệm vụ được Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng giao; thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định của Ngành y tế.

Quản lý hoạt động các cơ sở khám, chữa bệnh quân dân y

Theo dự thảo, cơ sở khám, chữa bệnh quân dân y được tổ chức theo phương thức lồng ghép toàn diện thuộc quyền quản lý hành chính của thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của của Sở Y tế tỉnh/thành phố; hoặc của Cục Quân y, Bộ Quốc phòng đối với các đơn vị do Quân đội quản lý.

Người được điều chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y công tác phải có chứng chỉ hành nghề và được phân công nhiệm vụ đúng phạm vi chuyên môn, kỹ thuật theo chứng chỉ hành nghề được cấp. Những cơ sở khám, chữa bệnh quân dân y được tổ chức theo phương thức phối hợp hoạt động từng mặt công tác thì hoạt động quân dân y theo quy chế phối hợp ký kết giữa các đơn vị.

Qui chế hoạt động kết hợp quân dân y do cấp có thẩm quyền tổ chức lại ban hành. Qui chế hoạt động do các bên liên quan soạn thảo, đảm bảo tính khả thi, bền vững và hiệu quả của các cơ sở khám, chữa bệnh quân dân y. Việc bổ nhiệm các chức vụ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y do cấp trên quản lý cơ sở đó quyết định theo thẩm quyền.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn