(Chinhphu.vn) – Từ ngày 15/10/2013, mức thu lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình; phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác được điều chỉnh tăng so với hiện hành.

Ảnh minh họa
Đây là quy định mới tại Thông tư 121/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, mức thu phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác, như sau: Chương trình ca múa nhạc, sân khấu ghi trên băng đĩa, mức phí là  150.000 đồng/block (Một block có độ dài thời gian là 15 phút) thay mức 70.000 đồng hiện nay.

Đối với chương trình ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác, trường hợp ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc, mức phí hiện tại là 700.000 đồng sẽ tăng lên mức 1.500.000 đồng/chương trình. Nếu ghi trên 50 bài hát, bản nhạc mức phí sẽ là 1.500.000 đồng/chương trình + mức phí tăng thêm là 50.000 đồng/bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá 4.000.000 đồng/chương trình. (Mức phí hiện đang áp dụng là: 700.000 + mức phí tăng thêm là 10.000/bài hát, bản nhạc; tổng mức phí không quá 2.000.000/một chương trình).

Chương trình ca múa nhạc bổ sung mới vào chương trình ca múa nhạc đã được thẩm định ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác, mức phí là 50.000 đồng/bài hát, bản nhạc được bổ sung mới. Tổng mức phí không quá 4.000.000 đồng/một chương trình ca múa nhạc bổ sung mới. Hiện nay mức thu là 10.000 đồng/bài hát, tổng mức phí không quá 2.000.000/một chương trình ca nhạc bổ sung mới.

Thông tư cũng quy định, mức thu lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình là 500 đồng/nhãn thay cho mức thu hiện nay đối với băng hình là 250 đồng/1 băng; đối với đĩa tiếng, đĩa hình (CD, VCD, DVD) là 200 đồng/đĩa.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2013.

Thu Nga