(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội. Trong đó, quy định cụ thể về tuyển sinh đào tạo cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch hệ chính quy dài hạn.

 Ảnh minh họa - Internet

Dự thảo quy định, các trường tuyển sinh đào tạo gồm: 1. Học viện Lục quân; 2. Học viện Chính trị; 3. Học viện Hậu cần; 4. Học viện Kỹ thuật quân sự; 5. Học viện Phòng không - Không quân; 6. Học viện Hải quân; 7. Học viện Biên phòng.

Các trường tổ chức tuyển sinh như sau: Xét duyệt hồ sơ (không tổ chức thi đầu vào); căn cứ chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao và nhân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các trường tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe, văn bằng, chứng chỉ có liên quan; tổng hợp, báo cáo kết quả về Tổng cục Chính trị và Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

Với những trường hợp đã có bằng tốt nghiệp đại học, nếu đủ điều kiện đào tạo theo chức vụ cán bộ.

Đối với những trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp đại học, các trường thực hiện như sau: a- Những trường hợp đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng: Tổ chức thi tuyển đầu vào đào tạo theo quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng; thời gian thi, đề thi, môn thi, điểm trúng tuyển do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định và báo cáo kết quả về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. b- Số chưa có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng; nếu đủ điều kiện, tổ chức đào tạo theo chức vụ cán bộ.

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng.