(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Trong đó, quy định hành vi VPHC, hình thức xử phạt về thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ảnh minh họa
Cụ thể, phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Phạt tiền từ 200-600 nghìn đồng đối với một trong các hành vi sau: Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu (trừ trường hợp phạt cảnh cáo kể trên); không đăng ký bổ sung khi có sự thay đổi về họ tên, địa chỉ nơi ở, nơi làm việc theo quy định; không thực hiện đăng ký di chuyển trước khi di chuyển nơi cư trú theo quy định; không thực hiện đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định.

Đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong giấy gọi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Vi phạm quy định khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự phạt đến 4 triệu đồng

Theo Nghị định, đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tiền từ 800.000-1,2 triệu đồng.

Phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Người khám sức khỏe gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khoẻ của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự; đưa tiền hoặc các lợi ích vật chất khác cho cán bộ, nhân viên y tế để làm sai lệch kết quả phân loại sức khoẻ của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; cán bộ, nhân viên y tế cố ý làm sai lệch các yếu tố về sức khoẻ của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phạt đến 5 triệu đồng hành vi chứa chấp, bao che quân nhân đào ngũ

Đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tiền từ 1,5-2,5 triệu đồng.

Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Đào ngũ khi đang làm nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong thời bình nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng, mà đơn vị quân đội cấp Trung đoàn và tương đương đã gửi giấy thông báo đào ngũ và cắt quân số cho Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan quân sự cấp huyện. Hành vi chứa chấp, bao che quân nhân đào ngũ cũng bị phạt theo mức phạt này.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 22/11/2013.

Hoàng Diên