(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Việc khai thác cảng hàng không có thể được chuyển giao cho khu vực tư nhân.
Đây là Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo là phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước. Cũng cần lưu ý là theo Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực từ 1/7 tới, thì chỉ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mới được coi là doanh nghiệp nhà nước.

Theo quy định hiện hành tại Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg, thì Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với những doanh nghiệp hoạt động trong 16 ngành, lĩnh vực.

Có thể thấy so với Quyết định số 37, dự thảo Nghị định mới đã loại bỏ khá nhiều phạm vi hoạt động với doanh nghiệp nhà nước. Chẳng hạn, sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất, cung ứng hóa chất độc; khai thác các cảng hàng không; trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Mới đây, đối thoại với gần 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước, Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh đã khẳng định quan điểm của Chính phủ Việt Nam là “mở ra cho xã hội làm, doanh nghiệp tư nhân làm càng tốt”.

“Doanh nghiệp nhà nước chỉ giữ một số lĩnh vực thiết yếu nhất và sắp tới sẽ còn thu hẹp lĩnh vực hơn nữa so với Quyết định 37 của Thủ tướng, còn lại giao cho doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước làm”, Bộ trưởng khẳng định.

Theo dự thảo Nghị định mới, Nhà nước đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi sau.

Thứ nhất, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Thứ hai, doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội, gồm:

- Hệ thống truyền tải điện quốc gia; nhà máy thủy điện có quy mô lớn đa mục tiêu, nhà máy điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh;

- Quản lý, khai thác, điều hành hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; quản lý điều hành bay; bảo đảm an toàn hàng hải;

- Dịch vụ bưu chính công ích;

- Xổ số kiến thiết;

- Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm);

- In, đúc tiền quốc gia;

- Hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp tại các địa bàn chiến lược, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Trồng và quản lý rừng bền vững theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thuỷ nông, đê điều;

Thứ ba, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên.

Thứ tư, doanh nghiệp có chức năng đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, mua bán và xử lý nợ phục vụ tái cơ cấu và hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô.

Thứ năm, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và nền kinh tế.

Thứ sáu, doanh nghiệp bảo đảm an sinh xã hội thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng hoặc được Nhà nước giao kế hoạch theo quy định riêng của Chính phủ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Thành Đạt