(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất trong dự thảo Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu” đang được ngành Hải quan lấy ý kiến nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu.

Công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Hải quan Hà Nội) kiểm tra hàng hóa qua máy soi. Ảnh: baohaiquan.vn

Theo đó, để rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu, ngoài việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cần phải đổi mới về phương pháp. Các bộ cần giảm số lượng hàng hóa tại Danh mục hàng hóa phải kiểm tra trước khi thông quan để kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả cao. Tăng cường biện pháp để thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa tại 3 thời điểm khác nhau ở nước xuất khẩu, nước nhập khẩu, trước khi lưu thông.

Đồng thời, các bộ, ngành nên áp dụng quản lý rủi ro kiểm tra xác suất hoặc ủy quyền cho Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan )thực hiện việc kiểm tra đối với những loại hàng hóa mà Trung tâm có khả năng thực hiện nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành.

Dự thảo Đề án hướng đến xây dựng Trung tâm kiểm tra chuyên ngành tại các khu vực cửa khẩu lớn có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành nhiều.

Giai đoạn từ nay đến 2020 sẽ tập trung xây dựng 2 trung tâm tại khu vực cảng Hải Phòng, TPHCM và 3 Trung tâm kiểm tra chuyên ngành tại khu vực cửa khẩu đường bộ thuộc địa bàn Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai.

PN