(Chinhphu.vn) - Các thủ tục hành chính (TTHC) về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế sẽ được liên thông, theo chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh minh họa
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm quyền cơ chế liên thông trong thực hiện các TTHC về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế.

Theo Bộ Tư pháp, việc xây dựng, ban hành cơ chế liên thông trong thực hiện các TTHC về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế sẽ mở rộng cơ hội lựa chọn cơ chế giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình thực hiện TTHC thuộc các lĩnh vực công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Cơ chế liên thông này mang lại lợi ích giảm số lần cá nhân, tổ chức, hộ gia đình phải đi lại làm TTHC, giảm bớt được các hồ sơ trùng lặp, không cần thiết và giảm chi phí tuân thủ TTHC, tiết kiệm được 80% chi phí và các lợi ích khác.

Phan Hiển