(Chinhphu.vn) – Cơ quan chức năng vừa đề xuất quy định phòng tại quán karaoke, vũ trường không được có chốt bên trong; tiếp viên phải đeo bảng tên; quán đóng cửa từ 2 đến 8h sáng...
Ảnh minh họa

Đây là nội dung dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo.

Theo Bộ này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế hoạt động văn hóa  và  kinh  doanh  dịch  vụ  văn  hóa  công  cộng, trong  đó  có  quy  định  về  hoạt động karaoke, vũ trường.

Tuy nhiên, quá trình quản lý dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, không đáp ứng được tình hình phát triển kinh tế của đất nước hiện nay, cũng như chủ trương của Đảng và Chính phủ về cải cách hành chính, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh.

Nay theo dự thảo, Bộ đề xuất điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke như sau:

- Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định pháp luật.

- Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng, chữa cháy và an ninh trật tự theo quy định hiện hành.

- Bảo đảm các yêu cầu về cách âm, âm thanh, ánh sáng của phòng hát karaoke.

- Không đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc thiết bị báo động tại cơ sở kinh doanh.

Cũng theo dự thảo, tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ karaoke chỉ sử dụng các bài hát trong danh mục được phép phổ biến, lưu hành. Hình ảnh trên đĩa ghi nhạc phải phù hợp với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Người lao động khi thực hiện công việc phải mặc trang phục phù hợp, đeo thẻ có tên và ảnh rõ ràng…

Bộ cũng đề xuất trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vũ trường chỉ sử dụng các bài hát trong danh mục được phép phổ biến, lưu hành. Chương trình biểu diễn ca nhạc, khiêu vũ phải phù hợp với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi. Người lao động khi thực hiện công việc phải mặc trang phục phù hợp, đeo thẻ có tên và ảnh rõ ràng.

Đặc biệt, dự thảo quy định quán karaoke, vũ trường không được hoạt động từ 2 đến 8 giờ sáng.

Vẫn theo dự thảo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp có thể thành lập đội kiểm tra liên ngành cấp trung ương hoặc địa phương giữa các cơ quan trên để tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Thành viên đội kiểm tra liên ngành thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm.

Đội kiểm tra liên ngành có thẩm quyền kiểm tra định kỳ, phải thông báo trước cho tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ hoặc kiểm tra đột xuất, không thông báo trước khi có phát hiện dấu hiệu vi phạm. Đội kiểm tra khi phát hiện vi phạm thì lập biên bản và gửi cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Hà Chính