(Chinhphu.vn) - Các cơ quan quốc phòng các nước ASEAN đã trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, ứng phó với dịch COVID-19 ở khu vực biên giới.
Hội thảo do Bộ Quốc phòng Thái Lan chủ trì tổ chức với sự tham dự của đại diện cơ quan quốc phòng các quốc gia thành viên ASEAN.
Ngày 4/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tham dự Hội thảo về vai trò của cơ quan quốc phòng ASEAN trong hỗ trợ quản lý, bảo vệ biên giới (tổ chức theo hình thức trực tuyến). Hội thảo do Bộ Quốc phòng Thái Lan chủ trì tổ chức với sự tham dự của đại diện cơ quan quốc phòng các quốc gia thành viên ASEAN.

Sáng kiến tổ chức hội thảo của Thái Lan được đánh giá cao, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, qua đó tạo cơ hội cho cơ quan quốc phòng các nước ASEAN trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, ứng phó với dịch COVID-19 ở khu vực biên giới.

Với ba phiên thảo luận, hội thảo đề cập tới những nội dung chính, bao gồm: Vai trò của tổ chức quốc tế trong quản lý biên giới; tầm quan trọng của quản lý biên giới và cơ chế liên quan của ASEAN; vai trò của các lực lượng bảo vệ biên giới trong việc hỗ trợ an ninh biên phòng phòng, chống dịch COVID-19.

Cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên thế giới và khu vực tiếp tục còn diễn biến phức tạp, kéo dài; tác động tiêu cực đến nhiều mặt, trong đó có công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Tình hình đó đòi hỏi quân đội các nước ASEAN cần tăng cường hơn nữa vai trò nòng cốt, xung kích, đi đầu, chung sức cùng cộng đồng khống chế, ngăn chặn dịch bệnh; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó chú trọng công tác phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và sáng kiến hay, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Đoàn Việt Nam do Đại tá Trần Nam Trung, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn, tham dự hội thảo. Đại tá Trần Nam Trung cho biết trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng Việt Nam có nhiệm vụ thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; tham mưu, đề xuất Chính phủ, Bộ Quốc phòng, địa phương chỉ đạo triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch hiệu quả.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các nước láng giềng, chính quyền các địa phương tăng cường kiểm soát chặt chẽ người, hàng hóa, phương tiện qua lại biên giới, cửa khẩu bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế địa phương, kiểm dịch, hải quan, công an... hướng dẫn, kiểm tra y tế đối với toàn bộ người xuất nhập cảnh, tổ chức phân loại, bàn giao cách ly y tế theo quy định.

Bộ đội Biên phòng cũng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định của Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ), sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống theo từng cấp độ.
Nhật Nam