(Chinhphu.vn) - Sáng 20/12, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.
Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện các bộ, cơ quan liên quan cùng hơn 6.000 cán bộ chủ chốt toàn quân tại 137 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII là những quyết sách quan trọng của Đảng đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách; là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Đây là những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới, phát triển kinh tế; những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Các Nghị quyết cũng liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, người lao động nói chung, lực lượng vũ trang nói riêng; vấn đề chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ giống nòi của dân tộc. Những vấn đề trên có ý nghĩa chính trị-xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Quá trình học tập, nghiên cứu, cán bộ chủ chốt toàn quân cần quán triệt sâu sắc nội dung cốt lõi, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có tính đột phá của các nghị quyết; coi trọng liên hệ, vận dụng sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội, gắn với triển khai thực hiện Đề án “Điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2016-2021”; Đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020”; các kế hoạch, chương trình liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng trong Quân đội.

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt toàn quân đã nghe Thượng tướng, Tiến sĩ Phan Văn Giang giới thiệu Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giới thiệu Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”...

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, phụ trách Cục trưởng Cục Tuyên huấn giới thiệu Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế, Phó giám đốc Học viện Chính trị giới thiệu Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

(theo TTXVN)