(Chinhphu.vn) - Sáng 23/7, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết thành lập Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng.
Ông Nguyễn Văn Vịnh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Nghị quyết thành lập Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai cho Ban Giám đốc Sở

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND tỉnh về việc Thành lập Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông vận tại và Sở Xây dựng. Theo đó, Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về: Kết cấu hạ tầng giao thông; vận tải; an toàn giao thông; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; thị trường bất động sản…Sở Giao thông vận tải-Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã lần lượt công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai, gồm 1 giám đốc và 5 phó giám đốc. Cụ thể, Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm (bắt đầu từ ngày 18/7/2018) đối với ông: Trịnh Xuân Trường  - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai giữ chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải–Xây dựng tỉnh Lào Cai; ông Dương Văn Sơn – Phó Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Lào Cai giữ chức Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai; ông Bùi Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Văn Thạo – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai; ông Đặng Văn Lương – Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai và ông Hồ Cao Khải - Phó Giám đốc sở Giao thông Vận tải giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải–Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi công bố các quyết định, ông Nguyễn Văn Vịnh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Nghị quyết thành lập Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai cho Ban Giám đốc Sở. Ông Đặng Xuân Phong – Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao các Quyết định bổ nhiệm các chức danh giám đốc và Phó giám đốc.

Từ khóa: Lào Cai , Sở Giao thông vận tải , Sở Xây dựng , Sở Giao thông vận tải-Xây dựng