(Chinhphu.vn) - Sáng 9/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị Cán bộ Chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2019. 

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị. Cùng dự có có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Báo cáo do Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xác định. Toàn quân bám sát tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Công tác thông tin, tuyên truyền giữ đúng định hướng chính trị, bám sát thực tiễn, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, phản động; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội. 

Hoạt động nghiên cứu, đề xuất chỉ đạo nâng cao chất lượng và giữ vững sự ổn định đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn quân được đảm bảo. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội và hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai chặt chẽ, thiết thực; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, hướng mạnh vào thực hiện các khâu đột phá.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn vướng mắc trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2019; bổ sung nhiệm vụ và giải pháp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2019. 

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Chỉ thị, Kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị năm 2019 của Tổng cục Chính trị; 6 tháng cuối năm 2019, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; giáo dục khoa học xã hội và nhân văn; học tập, nghiên cứu lý luận; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật...; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. 

Bên cạnh đó, các đơn vị trong toàn quân quan tâm tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng của đất nước và quân đội; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, phản động; triển khai thực hiện Đề án Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; chủ động hướng dẫn thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm trong Đảng bộ Quân đội; Quy chế công tác Tổ chức xây dựng Đảng...

Công tác kiện toàn, sắp xếp cán bộ gắn với điều chỉnh tổ chức biên chế và chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; xét phong, thăng quân hàm sĩ quan và nâng lương cán bộ, chặt chẽ, đúng quy định được chú trọng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị thực hiện kiên quyết, đồng bộ các biện pháp giải quyết số cán bộ thừa, thiếu theo chức danh; đề xuất đổi mới nội dung, chương trình, quy trình đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; nghiên cứu, đề xuất ban hành các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là xây dựng bảng lương trong lực lượng vũ trang. 

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục được chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, trọng tâm là địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nghiên cứu, đề xuất Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị về công tác dân vận của Quân đội trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Lê Sơn