(Chinhphu.vn) - Ngày 12/12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác phòng chống tham nhũng.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: TTXVN
Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp trong công các phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng ở lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản và đầu tư, nhất là việc áp dụng khoa học công nghệ trong cải cách hành chính, phân cấp tài chính công, xây dựng bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính.

Để công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương có hiệu quả cao hơn, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng chống tham nhũng; nêu gương người đứng đầu các cơ quan nhà nước, người đứng đầu cấp ủy trong công tác thực hiện chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền; rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách và minh bạch các chính sách của địa phương. Cùng với đó tỉnh cần triệt để bỏ cơ chế xin-cho, cấp phát; quan tâm công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: Tài nguyên, đất đai, đầu tư và vấn đề bức xúc trong xã hội; đẩy nhanh công tác điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, quán triệt quan điểm không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng và cần chú trọng công tác thu hồi tài sản, làm rõ bản chất vấn đề.

Báo cáo với Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết: Những năm gần đây, Quảng Ninh đã đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát, nổi bật là chủ trương đồng bộ hóa giữa kiểm tra của Đảng, giám sát của cơ quan dân cử, thanh tra của chính quyền; đẩy mạnh kiểm tra dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra đột xuất và đôn đốc việc triển khai thực hiện; đồng bộ sử dụng và theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán; bảo đảm thống nhất trong xử lý kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính; công khai kết quả xử lý sau các kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trên các diễn đàn bảo đảm tính răn đe, ngăn chặn và tăng hiệu quả giáo dục, phòng ngừa về tham nhũng.

Theo báo cáo, năm 2018 và 9 tháng năm 2019 tỉnh đã tiến hành 96 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất; thông qua các cuộc giám sát đã chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm 4 cuộc. Cấp ủy các cấp kiểm tra, giám sát hơn 4.000 tổ chức đảng và hơn 3.200 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát kết luận có 211 tổ chức đảng và 152 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung được giám sát, phải kiểm điểm rút kinh nghiệm; thi hành kỷ luật một đảng viên, chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức và một đảng viên. Chỉ đạo 43 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu về việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại 103 đơn vị, địa phương…

Từ năm 2018 đến nay, Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với vi phạm. Trong công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long-Mông Dương, cao tốc Hạ Long-Vân Đồn, thực hiện các thủ tục cấp phép cho doanh nghiệp thu hồi cát cuội sỏi tại Đầm Hà… đã xử lý kỷ luật đảng hình thức khiển trách đối với Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Yên do để xảy ra tham nhũng trong đơn vị; xử lý kỷ luật khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoành Bồ nhiệm kỳ 2015-2020…

Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chú trọng công tác phòng ngừa, đồng thời cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương về xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh sáng tạo và quyết liệt chỉ đạo thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và 14 trung tâm hành chính công cấp huyện. Đây là mô hình giải quyết các thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp được thực hiện công khai, minh bạch tại các trung tâm phục vụ hành chính công, với mô hình 5 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả), đã ngăn chặn cơ bản tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp...

Theo TTXVN