(Chinhphu.vn)- Ngày 7/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Cùng dự làm việc có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

 Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng biểu dương những kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh.

Tại Nghệ An, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; kinh tế phát triển khá nhanh, theo hướng bền vững; văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tiến bộ; giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Nhiệm kỳ vừa qua đã đoàn kết, thống nhất trong đảng, sinh hoạt của cấp ủy dân chủ, thảo luận, phát huy được trí tuệ, vai trò của cấp ủy.

Việc triển khai về các nghị quyết của Trung ương được tỉnh thực hiện quyết liệt nhưng thận trọng. Công tác cải cách hành chính, công tác kiểm tra được đẩy mạnh hơn và đem lại nhiều kết quả. Nghệ An cũng đã coi trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị từ nay đến hết nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, cùng với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỉnh Nghệ An cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 26-NQ/TW và Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tỉnh cần thực hiện tốt các giải pháp nhằm phát triển các vùng, lĩnh vực trọng điểm, trong đó có việc triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh Nghệ An; tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chăm lo phát triển kinh tế - xã hội các địa bàn khó khăn; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; khai thác, phát huy mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở, nhất là ở vùng đặc thù.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

(theo TTXVN)