(Chinhphu.vn) - Sáng 28/11, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị cho ý kiến đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2018, định hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an
Đồng thời, Hội nghị đánh giá kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; cho ý kiến về khung tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ Công an 4 cấp; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược trong Công an nhân dân.

Dự Hội nghị, có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe các đại biểu dự hội nghị thảo luận các vấn đề nêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước.

Các đồng chí khẳng định lực lượng Công an nhân dân đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương, chính sách chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh, trật tự; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được chỉ đạo triển khai quyết liệt, giữ vững an ninh chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra (tỷ lệ điều tra phạm pháp hình sự đạt 82,58%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,58%). Trật tự, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến, nổi bật là công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm ma túy.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả cao; đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm vi phạm. Các mặt công tác hậu cần - kỹ thuật, pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham mưu, nghiên cứu chiến lược, thanh tra, đối ngoại được đẩy mạnh và đạt kết quả thiết thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tập trung chỉ đạo, đầu tư thật tốt việc tổng kết cuối năm. Năm nay là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vì vậy không chỉ kiểm điểm công tác năm 2018 mà nhìn lại nửa nhiệm kỳ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, năm 2018 lực lượng Công an có nhiều cố gắng; công tác Công an đạt nhiều thành tựu to lớn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định để đất nước phát triển, bảo vệ Đảng, chế độ, giữ vững lòng dân. Không vì một vài vụ việc tiêu cực liên quan một số cán bộ trong ngành xảy ra trước đây mà không thấy hết vai trò quan trọng và những thành tựu mà lực lượng Công an đã đạt được. Phải có sự nhìn nhận khách quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, cho nên tuyệt nhiên không được chủ quan, như âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; suy thoái trong nội bộ, khiếu kiện đông người, vấn đề an ninh mạng… Cùng lúc, lực lượng Công an phải làm nhiều việc, vừa thực hiện chương trình, nhiệm vụ mới, vừa khắc phục hậu quả khóa trước để lại. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẳng định thành tựu, vai trò to lớn của lực lượng Công an, vững vàng, kiên định, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, củng cố lòng tin trong nhân dân. Năm 2019, lực lượng Công an cần phát huy thành tích của năm 2018, làm mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa. Nhân dịp tổng kết năm, cần thẳng thắn chỉ ra những cái chưa đạt, để có biện pháp khắc phục hiệu quả.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương và Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, lực lượng Công an đã làm bài bản, căn cơ, có bước đi vững chắc và hiệu quả tốt. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế bước đầu hiệu quả rất tốt, tạo không khí yên tâm, phấn khởi trong lực lượng. Thời gian tới cần tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn đúng tinh thần các nghị quyết là tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giải quyết tốt những vướng mắc, vấn đề đặt ra, nhất là đối với số cán bộ dôi dư.

Đối với công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt để xây dựng lực lượng có đội quân tinh, tướng mạnh; chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, thật sự trong sạch, vững mạnh; liêm chính, trọng liêm, trọng chính, trọng đạo đức. Chỉ đạo cho rõ, cho hiệu quả, các cấp đồng lòng vào cuộc, tạo chuyển biến mạnh hơn nữa, phát huy tinh thần nêu gương, trước hết là người đứng đầu, ở cấp nào cũng vậy. Coi trọng danh dự, vì danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải nêu gương.

(theo Báo Nhân dân điện tử)