(Chinhphu.vn) - Ngày 29/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968-Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: SGGP

Dự hội thảo có ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; các nhà khoa học cùng các nhân chứng lịch sử…

Hội thảo đã nhận được hơn 100 báo cáo tham luận khoa học, tập trung vào những nội dung chính: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một phát kiến sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần chủ động, quyết đoán trong chỉ đạo chiến tranh nhân dân; Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần hy sinh cao cả, khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta; Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có ý nghĩa quyết định, để lại những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, vận dụng, phát huy vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, theo phương án được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua, Sài Gòn - Gia Định là trọng điểm lớn nhất, bởi đây là trung tâm đầu não chỉ huy toàn bộ bộ máy điều hành chiến tranh của Mỹ và chính quyền miền Nam Việt Nam. Trong các đợt tấn công, các lực lượng của ta đồng loạt tiến công vào Dinh Độc lập, Đài Phát thanh, Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy, sân bay Tân Sơn Nhất, Đại sứ quán Mỹ, Tân Cảng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Tổng nha Cảnh sát, Biệt khu Thủ đô…

Đòn tiến công bất ngờ của quân và dân ta giành được thắng lợi to lớn, toàn diện cả về chính trị, quân sự và ngoại giao, có ý nghĩa chiến lược quan trọng, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ", buộc đế quốc Mỹ phải thay đổi chiến lược quân sự, ngừng ném bom đánh phá miền Bắc và chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Paris về việc lập lại hòa bình ở Việt Nam./.

Phát biểu tại hội thảo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một minh chứng khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của cách mạng Việt Nam, là biểu tượng của ý chí kiên cường, bất khuất, của khát vọng hòa bình của toàn dân tộc, thể hiện nghệ thuật đặc sắc của chiến tranh cách mạng Việt Nam, đồng thời là một thất bại nặng nề của Mỹ và tay sai.

 Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, hội thảo khoa học lần này là dịp ôn lại lịch sử hào hùng, tinh thần quyết chiến quyết thắng và khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời, giúp nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn giá trị lịch sử và hiện thực cũng như bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, cùng với thời gian, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ngày càng được khẳng định, trở thành biểu tượng của ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách quật cường và khát vọng hòa bình, độc lập của toàn thể dân tộc; thể hiện nghệ thuật chiến tranh cách mạng, sức sáng tạo vượt bậc của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Thắng lợi này đã làm đảo lộn về thế bố trí chiến lược trên chiến trường, làm phá sản "chiến tranh cục bộ", làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, mở ra điều kiện và thời cơ cho những đòn tiến công tiếp theo mà đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng, các tham luận tại hội thảo làm sáng tỏ, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đó là nền tảng khoa học vững chắc trong cuộc đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, phản động; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, những bài học lịch sử và kinh nghiệm thực tiễn về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng, về nghệ thuật tập hợp và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, về nghệ thuật quân sự tạo thời cơ, chớp thời cơ, các phương thức tác chiến, về công tác bảo đảm... sẽ góp phần vận dụng vào quá trình xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, cuộc Tổng công kích – Tổng khởi nghĩa khu vực Sài Gòn - Gia Định Mậu Thân 1968 đã tạo ra một cục diện mới ở chiến trường miền Nam theo hướng “chuyển chiến tranh cách mạng của nhân dân miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ tiến công và nổi dậy giành thắng lợi quyết định”. Qua sự kiện này, khẳng định sự cần thiết và hiệu quả của lực lượng Biệt động Sài Gòn, một phương thức đấu tranh quân sự sáng tạo, đặc thù trong đô thị; khẳng định lòng yêu nước của nhân dân miền Nam và Sài Gòn – Gia Định; lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là mẫu số chung của mọi người Việt Nam, là sức mạnh của dân tộc Việt Nam, cần được phát huy trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, tiếp nối truyền thống hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, thế hệ hôm nay quyết tâm phát huy những giá trị lịch sử, những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong dòng chảy mới của thời đại, biết nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo, dám chịu trách nhiệm trong đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới.

(theo TTXVN/SGGP)