(Chinhphu.vn) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, doanh nghiệp (DN) chỉ có thể đạt được sự thành công lâu dài và bền vững nếu cam kết thực hiện quản trị DN theo những tiêu chuẩn phù hợp với trình độ trong nước và hướng tới các thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế.
Ông Lê Hải Trà, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) cho biết như vậy tại Hội thảo “Luật DN: Các quy định mới về quản trị công ty và khả năng áp dụng đối với DN Việt Nam".

Trong những năm vừa qua, HoSE đã phối hợp với rất nhiều tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động để giúp các DN niêm yết trên HoSE nâng cao nhận thức và hiểu biết về các thông lệ tốt liên quan đến quản trị công ty.

Để thực hiện quản trị công ty tốt, vai trò của Hội đồng quản trị (HĐQT) là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng và sự phát triển của công ty. Để HĐQT hoạt động hiệu quả thì việc thành lập các tiểu ban chuyên trách là hết sức cần thiết với những chức năng và kiến thức chuyên môn hỗ trợ cho các mảng hoạt động của HĐQT. Tuy nhiên ở Việt Nam, cấu trúc và vai trò của Hội đồng quản trị còn yếu, chưa phát huy được hết hiệu quả của một cơ quan có quyền lực cao nhất trong DN. Bên cạnh đó, khái niệm về các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị còn khá mới mẻ với đông đảo các công ty tại Việt Nam.

Ông Chris Razook, Giám đốc tư vấn quản trị công ty khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của Công ty tài chính quốc tế (IFC) cho rằng khi sự cạnh tranh giữa các thị trường trong khu vực ngày càng gia tăng, việc cải thiện quản trị công ty phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt được công nhận, sẽ giúp các DN Việt Nam trở nên bền vững và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Tăng cường quản trị công ty cũng đồng thời giúp củng cố và phát triển thị trường vốn của Việt Nam và mang lại lợi ích cho toàn nền kinh tế.

Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Deloite Việt Nam cho rằng, các DN Việt Nam cần nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị công ty và vai trò của ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT trong việc giám sát tính hiệu quả và tính chính trực của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Theo Luật DN mới, có hiệu lực từ tháng 7/2015, các DN đại chúng và công ty niêm yết được phép thành lập một ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Chuyên gia tư vấn cao cấp của IFC, bà Anne Molyneux đánh giá, HĐQT của các DN Việt Nam còn yếu, điều này ảnh hưởng rất lớn tới việc quản trị của công ty. Trong khi đó, đối với các nhà đầu tư, trước khi muốn đầu tư vào một DN Việt Nam, họ nghiên cứu rất kỹ về HĐQT và cách thức quản trị của DN đó trước khi quyết định đầu tư.

Theo bà Anne Molyneux, một công ty chỉ quản trị tốt khi HĐQT cam kết quản trị tốt với tiêu chuẩn cao. DN muốn có HĐQT tốt, cần tuân thủ các nguyên tắc của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Về trách nhiệm của HĐQT, phải hành động với niềm tin, sự cẩn trọng nghiêm túc, để phục vụ lợi ích tốt nhất của công ty và các cổ đông; đối xử công bằng với các cổ đông, đánh giá độc lập và khách quan...

Còn với chức năng của mình, HĐQT cần rà soát và định hướng các mảng hoạt động kinh doanh chính, theo dõi hiệu quả của các thông lệ quản trị, giám sát hiệu quả của ban điều hành và lập kế hoạch kế nhiệm, bảo đảm tính trung thực trong báo cáo tài chính và kế toán.

Về thành phần, tùy theo quy mô công ty mà số lượng thành viên HĐQT khác nhau, nhưng các thành viên phải là những người có năng lực, kinh nghiệm, am hiểu về tài chính...

Từ năm 2015, HoSE đã tham gia sáng kiến Sở Giao dịch Chứng khoán phát triển bền vững (SSE) của Liên Hợp Quốc. Với vai trò là tổ chức vận hành thị trường, HoSE nhận thức được trách nhiệm định hướng các DN tiếp cận những thông lệ quản trị công ty tốt từ đó lan tỏa ra cộng đồng doanh nghiệp cả nước. Tuy nhiên, xây dựng và duy trì văn hóa quản trị công ty là một quá trình lâu dài đi từ thay đổi nhận thức đến việc hình thành, áp dụng và duy trì các chuẩn mực chung do vậy rất cần sự chung tay của các thành viên thị trường.

Lê Anh