(Chinhphu.vn) – Bố đẻ ông Lê Văn Dũng (levandung81971@...) tham gia cách mạng tháng 3/1945, chết năm 1999, được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa và được tặng nhiều Huân, Huy chương kháng chiến. Vậy, gia đình ông Dũng có được hưởng chế độ gì từ bố ông không?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ thì người hoạt động cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Pháp lệnh mà chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

Trường hợp người hoạt động cách mạng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Pháp lệnh thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần mức 25 triệu đồng; nếu không còn thân nhân thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp một lần mức 10 triệu đồng.

Thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng cụ thể như sau:

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi hoặc con từ  đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi người hoạt động cách mạng chết;

- Trường hợp người hoạt động cách mạng đã chết nhưng sau ngày 31/12/2012 mới được công nhận thì cha đẻ, mẹ  đẻ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi hoặc con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ thời điểm ra quyết định công nhận;

- Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám  định y khoa có thẩm quyền kết luận;

- Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;

- Cha đẻ, mẹ  đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn.

Đề nghị ông Dũng liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và xã hội nơi đang cư trú để được xem xét giải quyết cụ thể theo quy định hiện hành.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Chế độ với thân nhân của người có công đã chết

Đối tượng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

- Điều kiện để thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

- Đối tượng hưởng trợ cấp thân nhân liệt sĩ

- Trợ cấp tuất với thân nhân của thương binh

- Thủ tục trợ cấp với người thờ cúng liệt sĩ

- Trường hợp nào được hưởng chế độ thân nhân liệt sĩ?

 

Từ khóa: 31/2013/NĐ-CP