(Chinhphu.vn) – Ông Bùi Văn Hải (tỉnh Vĩnh Long) là cán bộ xã, công tác liên tục trên 20 năm, xin nghỉ việc và được giải quyết hưởng trợ cấp 1 lần theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998, nhưng chỉ được tính thời gian là 5 năm, với số tiền 2.310.975 đồng. Ông Hải hỏi việc giải quyết như vậy có đúng quy định không?

Sau khi xem xét hồ sơ liên quan, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Long có ý kiến như sau:

Theo nội dung ông Hải trình bày, ông có thời gian công tác liên tục trên 20 năm. Nhưng, căn cứ theo quy định tại Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức Nhà nước để tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian được tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông là 5 năm 8 tháng.

Như vậy, thời gian được tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Hải là 5 năm 8 tháng, với số tiền 2.310.975 đồng là đúng với quy định hiện hành.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Long đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc