(Chinhphu.vn) - Gia đình sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Thủy (tỉnh Phú Yên) thuộc hộ cận nghèo. Đầu năm học 2012 - 2013, sinh viên Thủy có xin giấy chứng nhận là sinh viên thuộc hộ cận nghèo tại UBND xã, để nhà trường giảm tiền bảo hiểm y tế, tuy nhiên không được nhà trường chấp nhận giấy chứng nhận đó.

Sinh viên Thủy muốn hỏi: Theo quy định của pháp luật, trường hợp của sinh viên Thủy có được giảm tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT) không? Nếu được giảm thì tỷ lệ như thế nào và thủ tục gồm những gì?

Ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách  BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định hiện hành, người thuộc hộ cận nghèo được nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT, 30% người cận nghèo tham gia BHYT phải tự đóng.

Để được mua/cấp thẻ BHYT người cận nghèo, trước hết hộ gia đình đó phải có tên trong danh sách người cận nghèo được UBND xã lập, sau đó được UBND huyện phê duyệt rồi chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.

Danh sánh nêu trên sau đó sẽ được chuyển sang cơ quan bảo hiểm xã hội để cấp thẻ BHYT sau khi đã thu đủ 30% số tiền mà người cận nghèo đóng. 

Như vậy, để được có thẻ BHYT hộ gia đình cận nghèo thì phải thực hiện theo quy trình nêu trên.

Sinh viên Thủy có thể liên hệ với Bảo hiểm xã hội huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để được hướng dẫn cụ thể hơn.  

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

>> Hướng dẫn thanh toán BHYT cho học sinh sinh viên

>> Quyền lợi của HSSV khi khám chữa bệnh BHYT

>> Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế như thế nào?

Từ khóa: BHYT học sinh sinh viên , BHYT hộ cận nghèo