(Chinhphu.vn) - Theo giải đáp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh ở vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp để mua sách vở và các đồ dùng khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.

Ông Nguyễn Hữu Dũng (Đắk Lắk; email: nguyenhuudung@...): Theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, trẻ mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi phí học tập.

Vừa qua, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn triển khai thực hiện cấp sách giáo khoa, vở viết và dụng cụ năm học 2012 - 2013 cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh được hỗ trợ theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP. Tôi cho rằng, việc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện áp dụng chế độ hỗ trợ như vậy là không đúng quy định. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có ý kiến về vấn đề này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ thì Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng quy định tại Điều 6 Nghị định này với mức 70.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở  và các đồ dùng khác… thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.

Như vậy, Nghị định số 49/2010/NĐ-CP đã quy định hỗ trợ chi phí trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng. Việc Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện cấp sách giáo khoa, vở viết và dụng cụ cho đối tượng được thụ hưởng là chưa đúng quy định. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nếu việc hỗ trợ bằng hiện vật hiệu quả hơn, thiết thực hơn cấp tiền mặt trực tiếp thì cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh phải tham mưu trình UBND cấp tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hình thức hỗ trợ cho phù hợp với thực tế và có sự đồng thuận của đối tượng thụ hưởng.

Ông Đỗ Văn Viên (Bắc Giang; email: viensd1977@...): Đại đa số học viên vào học lớp 10 tại Trung tâm (học viên học đúng độ tuổi) được tư vấn học 2 chương trình là Bổ túc Trung học phổ thông và học Trung cấp nghề. Thời gian học Bổ túc Trung học phổ thông tại Trung tâm các em là học viên của Trung tâm; thời gian học nghề các em là học sinh của các Trường cao đẳng nghề công lập.

Theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ  thì các em học viên học Bổ túc Trung học phổ thông ở Trung tâm được hỗ trợ chi phí học tập 9 tháng/năm học. Vậy trường hợp các em khi tham gia học trung cấp nghề thì có được giảm 50% học phí học nghề dành cho đối tượng học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở đi học nghề nữa không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Khoản 3, điều 2 của Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã qui định đầy đủ các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập. Như vậy nếu các em học sinh thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập mà tốt nghiệp Trung học cơ sở đi học nghề thì vẫn được giảm 50% học phí.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: hỗ trợ chi phí học tập , 49/2010/NĐ-CP