(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Phương Minh (phuongmaster88@...) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể về các xác định định mức chi phí quản lý dự án, chi phí đầu tư theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Minh phản ánh: Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng công trình được xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo đó, có công việc tính chi phí theo cả dự án, có công việc tính chi phí theo từng công trình, hạng mục công trình. Việc phân kỳ đầu tư dự án không ảnh hưởng đến cách xác định chi phí trong tổng mức đầu tư. Ông Minh cho rằng, các định mức tỷ lệ % của chi phí dự án đầu tư, chi phí đầu tư chưa được xác định rõ ràng.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Minh đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể vấn đề trên.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc xác định định mức chi phí quản lý dự án và chi phí đầu tư hiện nay được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, trong đó hướng dẫn áp dụng hai loại định mức trên được tính theo định mức tỷ lệ % và nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư (hoặc trong dự toán công trình) được duyệt. Trường hợp dự án bao gồm các dự án thành phần thì chi phí quản lý dự án được xác định riêng theo quy mô của từng dự án thành phần.

Những dự án xây dựng công trình đã và đang thực hiện, tùy theo tính chất, quy mô và thực tế tiến hành của dự án mà áp dụng các định mức như hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD cho phù hợp. Việc hướng dẫn cụ thể hơn các định mức về chi phí quản lý dự án và chi phí đầu tư như trong câu hỏi của bạn đọc cần có trường hợp cụ thể để Bộ Xây dựng giải đáp chi tiết hơn theo đúng pháp luật về xây dựng hiện hành.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: định mức chi phí quản lý dự án