(Chinhphu.vn) - Bệnh binh khi tham gia công tác xã, phường, thị trấn giữ chức danh theo quy định tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP, hưởng sinh hoạt phí hàng tháng là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).


Ông Đỗ Văn Huynh (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), email: huytrungbtctu@gmail.com, nhập ngũ tháng 4/1974, đến tháng 5/1988 thì về nghỉ tại địa phương, hưởng chế độ bệnh binh 2/3.

Trong 17 năm (từ tháng 7/1988 đến tháng 12/2005), ông Huynh tham gia công tác tại phường. Thời gian này, theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP, BHXH thị xã Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) cho rằng ông đang hưởng chế độ bệnh binh nên không được tham gia BHXH.

Từ tháng 12/2005, ông Huynh tham gia công tác tại Thành ủy Bắc Ninh và xin thôi hưởng chế độ bệnh binh 2/3 để tham gia BHXH.

Ông Huynh muốn biết, ông có được ghi lại sổ BHXH coi như đã đóng BHXH từ tháng 7/1988 đến tháng 12/1997 và truy thu tiền BHXH từ tháng 1/1998 đến tháng 12/2004 để tính hưởng BHXH sau này không?

Về vướng mắc của ông Huynh, BHXH tỉnh Bắc Ninh trả lời như sau:

Trường hợp ông Huynh hỏi áp dụng theo Thông tư liên tịch số 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTBXH ngày 19/5/1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

Theo đó, tại mục III điểm 5 có quy định: Riêng cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước, quân nhân, công an nhân dân đã nghỉ việc còn đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, nếu tham gia công tác ở xã thì được hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998, không phải đóng BHXH...".

Như vậy, với quy định trên thì ông Huynh hưởng chế độ bệnh binh khi tham gia công tác xã, phường, thị trấn giữ chức danh theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, hưởng sinh hoạt phí hàng tháng là đối tượng tham gia BHXH.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc