(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thời gian điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng tối thiểu là 5 ngày, tối đa là 10 ngày (không kể thời gian đi và về).

Ngày 9/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 1/6/2013.

Trong thời gian chờ Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tạm thời hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công kể từ ngày 1/6/2013 như sau:

Đối với điều dưỡng tập trung, thời gian điều dưỡng phục hồi sức khỏe tối thiểu là 5 ngày, tối đa là 10 ngày (không kể thời gian đi và về).

Mức chi điều dưỡng là 2.220.000 đồng/người/lần, gồm: tiền ăn sáng và 2 bữa chính (1.600.000 đồng), thuốc bổ và thuốc chữa bệnh thông thường (150.000 đồng), quà tặng đối tượng (150.000 đồng), chi khác (khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, tham quan, chụp ảnh và phục hồi chức năng: 320.000 đồng).

Đối với người điều dưỡng tại gia đình, mức chi điều dưỡng là 1.110.000 đồng/người/lần.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng

- Công dân hỏi về chính sách ưu đãi người có công

Từ khóa: Chế độ điều dưỡng , người có công