(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Xuân (tỉnh Bắc Giang) hỏi về chế độ của ông Nguyễn Văn Ngư, bố bà Xuân, là cán bộ xã đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ nghỉ chờ hưu, chết ngày 15/3/2009 có được hưởng chế độ gì không?

Về vấn đề trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang trả lời như sau:

Căn cứ vào mục 8 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc, có quy định rõ:

“Cán bộ xã thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, đã có quyết định nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng trợ cấp hàng tháng…. Trong thời gian nghỉ chờ để hưởng trợ cấp hàng tháng mà bị chết, thì người lo mai táng phí được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung”.

Theo quy định trên thì trường hợp của ông Ngư do trong thời gian nghỉ chờ để hưởng chế độ trợ cấp đến ngày 19/2/2010 ông chết. Do vậy, thân nhân của ông Ngư sẽ được hưởng trợ cấp mai táng phí bằng 10 tháng lương tối thiểu chung tại thời điểm chết (cụ thể bằng 5.400.000 đồng).

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đề nghị bà Xuân liên hệ với Bảo hiểm xã hội huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để được hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất theo quy định hiện hành.  

Cổng TTĐT Chính phủ xin trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

                                          Ban Bạn đọc