(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Cục Người có công, cán bộ, công chức đang hưởng lương hoặc sinh hoạt phí mà được cử đi học (theo hình thức cử tuyển) thì không thuộc diện áp dụng chế độ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

Ông Ma Văn Hiệu (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) là con thương binh hạng 4/4, hiện đang học tại Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, theo chế độ cử tuyển.

Ông Hiệu đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với con em dân tộc thiểu số, lĩnh tiền trợ cấp tại trường. Theo ông Hiệu, ngoài trợ cấp đối với con em dân tộc thiểu số, các trường hợp là con thương binh sẽ được hưởng thêm chế độ đối với con của người có công với cách mạng. Nhưng theo giải thích của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chiêm Hóa, ông Hiệu chỉ được hưởng 1 trong 2 loại trợ cấp nêu trên.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Hiệu đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về trường hợp của ông. Trường hợp nếu ông được hưởng cả 2 loại trợ cấp trên, thì ông phải làm thủ tục gì?

Thắc mắc của ông Hiệu được Cục Người có công - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại tiết b điểm 2 Phần I Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC thì: "Không áp dụng chế độ hàng tháng đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi mà hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học".

Do vậy, nếu ông là cán bộ, công chức đang hưởng lương hoặc sinh hoạt phí mà được cử đi học (theo hình thức cử tuyển) thì không thuộc diện áp dụng chế độ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Người có công - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Văn bản giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc