(Chinhphu.vn) - Theo quy định, công chức có quyết định bổ nhiệm làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của cơ quan có thẩm quyền mới được hưởng phụ cấp kế toán.

Bà Lê Thị Ngọc Hoa (Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; email: hoa140310@...) hiện đang công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo chức năng chuyên môn của Phòng, đơn vị bà Hoa có hai kế toán. Trong đó, một người là kế toán tổng hợp ngân sách huyện và một người là bà Hoa, phụ trách kế toán tài vụ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Bà Hoa hỏi, dựa vào Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước thì Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi bà công tác được xếp phụ cấp kế toán cho mấy người, hệ số được hưởng là bao nhiêu? Trường hợp của bà có được hưởng phụ cấp kế toán không?

Giải đáp thắc mắc của bà Hoa, Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết, việc xếp phụ cấp kế toán được áp dụng theo Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV và văn bản số 3936/UBND-TH ngày 27/9/2005 của UBND tỉnh Long An.

Căn cứ các văn bản trên, mỗi đơn vị kế toán chỉ bố trí một người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán được quy định tại mục III Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV.

Đồng thời, mức phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán thực hiện theo quy định tại mục V Thông tư liên tịch trên và áp dụng đối với công chức đã có quyết định bổ nhiệm làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, với trường hợp của bà Lê Thị Ngọc Hoa, nếu bà Hoa chưa được Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa bổ nhiệm làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Hòa thì chưa được hưởng phụ cấp kế toán.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ tỉnh Long An đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc