(Chinhphu.vn) - Ông Trần Hoàng Tinh (tinhqptn@...) đề nghị giải đáp về chế độ phụ cấp thâm niên với trường hợp ông là sỹ quan được biệt phái làm giáo viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng tỉnh Thái Nguyên, đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên.

Ông Tinh nhập ngũ tháng 9/1994, học tại trường Sỹ quan Lục quân I. Sau khi tốt nghiệp tháng 7/1999, ông Tinh công tác trong quân đội và được hưởng phụ cấp thâm niên công tác. Tháng 11/2005, ông được biệt phái làm giáo viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 5/2011, ông Tinh chuyển ngành và được bổ nhiệm ngạch giảng viên, mã ngạch 15.111. Ông Tinh muốn biết chế độ phụ cấp thâm niên của ông được tính như thế nào?

Về trường hợp của ông Tinh, trường Đại học Thái Nguyên cho biết, căn cứ Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ, Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và hồ sơ của ông Tinh, Đại học Thái Nguyên đã tính cộng dồn thời gian công tác trong quân đội và thời gian giảng dạy để tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề cho ông.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Đại học Thái Nguyên đã có thông tin trả lời công dân.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

Về thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề

Thời gian nghĩa vụ quân sự có được tính thâm niên nghề?

Thời gian trong quân đội có được tính hưởng thâm niên?

Phụ cấp thâm niên với giáo viên quân nhân chuyên nghiệp

Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Quy định về phụ cấp thâm niên nhà giáo

Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Về cộng thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên


Từ khóa: phụ cấp thâm niên nhà giáo , 54/2011/NĐ-CP