(Chinhphu.vn) - Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tòa soạn nhận được rất nhiều thư bạn đọc mong muốn tìm hiểu rõ về danh mục vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được hưởng các chính sách ưu đãi như thế nào theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Địa bàn nào được hưởng ưu đãi?

Ông Nguyễn Hiếu Thuận, công tác tại Trường Tiểu học số 1 Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, hỏi: Danh sách các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo các quyết định của Thủ tướng sẽ được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP nằm trong các văn bản nào?

Xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông; xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh... có thuộc danh mục các xã ĐBKK nằm trong diện được hưởng ưu đãi theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP không? Đây là câu hỏi của các ông, bà Nguyễn Huy Công (tỉnh Đắk Nông), Đặng Xuân Thao (tỉnh Trà Vinh), Dương Thái Nguyên (tỉnh Sóc Trăng), Tràn Trúc Phương (tỉnh Trà Vinh)...

Bà Thùy Trang, giáo viên Trường Tiểu học Hòa Tân B, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, hỏi: Cán bộ, giáo viên đang công tác tại những xã bãi ngang ven biển theo Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển KT - XH các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 có được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP không?

Ông Phương Minh Thành là nhân viên thư viện, công tác tại Trường THCS Núi Tượng, xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, phản ánh: Xã Núi Tượng và xã Phú An nằm trong danh sách các xã ĐBKK theo Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II. Vậy theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP, nhân viên thư viện, nhân viên văn thư, kế toán, cán bộ y tế học đường công tác tại 2 xã trên có thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi không?

Ông Lê Thanh Phong, công tác tại Trường Tiểu học A Văn Giáo, ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, phản ánh: Cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trường Tiểu học A Văn Giáo được hưởng chế độ ưu đãi theo Chương trình 135 từ ngày 1/1/2009 đến hết tháng 12/2010 thì tạm ngưng vì chờ văn bản hướng dẫn. Vậy theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, cán bộ, giáo viên và viên chức làm công tác văn phòng tại Trường Tiểu học A Văn Giáo có được hưởng chế độ phụ cấp không?

Danh mục các xã, thôn ĐBKK

Bộ Nội vụ cho biết, hiện Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP nêu trên.

Theo đó, trong thời gian Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chưa ban hành Quyết định mới về việc phê duyệt danh mục các xã ĐBKK giai đoạn 2006 - 2010 thì danh mục các xã ĐBKK, các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II, thì được tiếp tục thực hiện theo các văn bản sau:

- Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 1105/QĐ-TTg ngày 28/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/1/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;

- Quyết định số 325/QĐ-UBDT ngày 19/10/2009 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;

- Các quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc sửa đổi, bổ sung danh sách các xã, thôn ĐBKK (nếu có).

Tuy nhiên, dự thảo cũng nêu rõ, khi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định quy định mới về các xã, thôn ĐBKK thay thế các Quyết định đã nêu thì sẽ thực hiện theo quy định tại các Quyết định ban hành mới.

Cũng theo Bộ Nội vụ, dự thảo Thông tư liên tịch này đang gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành và lấy ý kiến trên website Bộ Nội vụ. Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Bộ Nội vụ sẽ cùng Bộ Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh và ban hành trong thời gian sớm nhất, đáp ứng sự mong mỏi của cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK.

Ban Bạn đọc