(Chinhphu.vn) - UBND huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái giải đáp một số thắc mắc của ông Đỗ Viết Phúc liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở và thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) trong trường hợp có sai sót về số liệu diện tích đất ghi trên GCN.

Như đã phản ánh, năm 2002 bà Nguyễn Thị Vượng (thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên), mẹ của ông Đỗ Viết Phúc được cấp GCN QSDĐ, trên sơ đồ có phần đất liền kề không ghi diện tích, hàng năm gia đình ông Phúc vẫn đóng thuế đất vườn tạp đối với diện tích này.

Hiện nay mẹ của ông Phúc có ý định chia cho 4 chị em ông Phúc mỗi người 150m2 đất để làm nhà ở.

Ông Phúc đề nghị cơ quan chức năng giải đáp các thắc mắc sau:

- Khi gia đình ông chuyển mục đích sử dụng phần đất liền kề nêu trên sang đất ở thì gia đình có phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất không?

- Số liệu diện tích đất ghi trong GCN QSDĐ của gia đình ông Phúc hiện không khớp, vậy gia đình ông có thể làm lại GCN không? Nếu được làm lại, gia đình kê khai diện tích đất ở theo số nhân khẩu hiện tại thì phần đất ở cấp mới có phải nộp tiền sử dụng không?

Về thắc mắc của gia đình ông Phúc, UBND huyện Lục Yên, tỉnh Bắc Giang trả lời như sau:

Điều kiện công nhận hạn mức đất ở theo nhân khẩu

Phần đất liền kề mà gia đình ông Phúc cho rằng không ghi diện tích là chưa đúng, do theo GCN QSDĐ đã cấp, bà Vượng được cấp 2 thửa, thửa 1 là đất ở diện tích 295,5 m2; thửa 2 là đất vườn, diện tích 1.941,5 m2.

Như vậy, phần diện tích đất liền kề đó không tách thành thửa riêng biệt mà nằm trong thửa số 2, được ký hiệu rất rõ ràng, đúng theo quy định.

Theo khoản 1, 2 Điều 13 Quyết định số 1844/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh Yên Bái, điều kiện cấp GCN đất ở có vườn, ao theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình khi có đồng thời 2 điều kiện:

- Thửa đất ở có vườn, ao bắt đầu được sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 1/7/2004;

- Người sử dụng đất có một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, Điều 4 Quyết định 1844/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 mà trên giấy tờ đó không ghi rõ số liệu diện tích đất ở cũng không thể hiện rõ ranh giới đất ở (thổ cư).

Tổng diện tích công nhận đất ở có vườn, ao của một hộ gia đình tối đa không vượt quá 2 lần hạn mức giao đất ở mới.

Số lượng nhân khẩu được xét tại thời điểm cấp GCN QSDĐ là những người có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình và bao gồm cả những người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh.

Trường hợp gia đình ông Phúc đủ điều kiện được công nhận hạn mức theo số lượng nhân khẩu trong gia đình (đáp ứng đồng thời 2 điều kiện trên) thì gia đình ông được cấp GCN theo số lượng nhân khẩu trong gia đình, nhưng tối đa không vượt quá 2 lần hạn mức giao đất ở mới.

Theo điểm b, mục 1, Điều 12 Quyết định số 204/2005/QĐ-UB ngày 8/7/2005 của UBND tỉnh Yên Bái về hạn mức giao đất ở mới tại huyện Lục Yên thì đối với thị trấn Yên Thế, mặt tiền của các trục đường loại 3, đường nhánh, đường chưa phân xếp loại, hạn mức không quá 300 m2. Nếu được công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu gia đình ông Phúc được cấp tối đa không quá 600 m2.

Trường hợp không đáp ứng đồng thời 2 điều kiện trên, gia đình ông Phúc không được cấp GCN theo số lượng nhân khẩu trong gia đình và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi chuyển từ đất vườn sang đất ở.

Thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất

Gia đình ông Phúc sử dụng đất ổn định từ năm 1976, không có các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 4 Quyết định số 1844/2007/QĐ-UBND, đến năm 2002, gia đình ông được cấp GCN với diện tích 295,5 m2 đất ở và 1.941.5 m2 đất vườn.

Nay, gia đình ông Phúc xin chuyển thêm 300 m2 đất vườn sang đất ở để chia tách cho các thành viên trong gia đình thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính như sau:

Thu 0,5% lệ phí trước bạ đối với 4,5 m2 đất ở nằm trong hạn mức công nhận. Tức là gia đình không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích nằm trong hạn mức công nhận 300 m2, vì gia đình đã được cấp 295,5 m2 đất ở.

Thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa giá đất ở với giá đất nông nghiệp đối với 295,5 m2 xin chuyển thêm và nhân với hệ số 1,3.

Để được cấp GCN theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình đề nghị gia đình ông Phúc cung cấp toàn bộ giấy tờ có liên quan đến lô đất gia đình đang sử dụng gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Yên giải quyết theo quy định.

Việc cấp lại GCN QSDĐ khi có sai sót về số liệu

Đối với thắc mắc cấp lại GCN QSDĐ khi có sai sót về số liệu, UBND huyện Lục Yên giải đáp như sau:

Số liệu diện tích trong GCN QSDĐ của ông Phúc không chính xác do sai sót trong quá trình viết GCN QSDĐ.

Do đó, đề nghị gia đình ông Phúc mang GCN QSDĐ có sai sót trên về Văn phòng Đăng ký QSDĐ, trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Yên để được đo đạc và cấp lại GCN QSDĐ theo quy định.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn UBND huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất