(Chinhphu.vn) – Ông Đỗ Xuân Sinh (nganhoang1377@...) hỏi: Ban quản lý dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh có con dấu và tài khoản riêng. Ban có tổng số 13 thành viên trong đó có 7 công chức thuộc diện kiêm nhiệm, 6 nhân viên hợp đồng trên 12 tháng. Vậy, cán bộ Ban quản lý dự án có thuộc diện đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Giải đáp thắc mắc này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh trả lời như sau:

Đơn vị Ban quản lý dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh có 13 thành viên nhưng trong đó có 7 công chức thuộc diện kiêm nhiệm hưởng tiền lương và đã tham gia bảo hiểm xã hội ở các đơn vị sử dụng lao động khác trên địa bàn.

Ban quản lý dự án chỉ sử dụng số lao động hợp đồng là 6 người, do đó người sử dụng lao động và những người lao động hợp đồng trên 12 tháng tại Ban quản lý dự án không thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 2, Điều 3 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã có thông tin trả lời công dân.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp

Đóng bảo hiểm thất nghiệp đến khi có quyết định hưởng lương hưu

 

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội