(Chinhphu.vn) – Ông Vương Văn Định, trú tại thôn Vàng Khôn, thị trấn Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, nhập ngũ tháng 6/1977, xuất ngũ tháng 11/1989. Ông Định được cử làm Trưởng thôn Vàng Khôn 2 nhiệm kỳ: Từ tháng 6/1994 đến năm 1999 và từ năm 2004 đến nay.

Theo ông Định được biết, trong 2 nhiệm kỳ này ông đều được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nay ông Định muốn được biết ông có được cộng nối một trong hai nhiệm kỳ làm trưởng thôn với thời gian công tác trong quân đội để hưởng trợ cấp hàng tháng không, hay chỉ được tính thời gian trong quân đội để hưởng trợ cấp một lần?

Về vấn đề trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu trả lời như sau:

Từ năm 1994 đến nay chưa có quy định nào quy định chức vụ Trưởng thôn là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tại Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Lai Châu quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu, quy định 6 chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố trong đó có chức danh Trưởng thôn.

Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư Liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 giữa Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định: "Những người hoạt động không chuyên trách quy định tại khoản 1 Điều này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm những người không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố)".

Vậy, đề nghị ông Vương Văn Định xem lại các nhiệm kỳ ông làm Trưởng thôn có đúng là ông được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không? Nếu đúng đề nghị ông cung cấp giấy tờ liên quan như: Bản photo công chứng sổ bảo hiểm xã hội, hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Thổ là có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu để được xem xét, giải quyết.

Đối chiếu theo các quy định liên quan và căn cứ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, ông Vương Văn Định được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian ông tham gia quân đội là 12 năm 5 tháng, làm tròn thành 12 năm 6 tháng.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu  đã có thông tin trả lời công dân.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

- Thời gian công tác để tính hưởng BHXH

- Về cộng nối thời gian tính hưởng BHXH

Từ khóa: Bảo hiểm xã hội bắt buộc