(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Nguyễn An Thái Hòa (tỉnh Thừa Thiên Huế), ngày 22/11/2012 ông Hòa điều khiển xe máy chạy quá tốc độ (51/40km/h), và bị Cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế phạt 750.000 đồng. Ông Hòa cho rằng mức xử phạt này là không thỏa đáng.

Theo ông Hòa, tại điểm c, khoản 4, Điều 9 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 của Chính phủ quy định mức xử phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h.

Nhưng trong quyết định xử phạt của Cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế thì ông Hòa bị xử phạt ở mức xe chạy quá tốc độ trên 20km/h (điểm a khoản 5 Điều 9 Nghị định 34/2010/NĐ-CP). Không đồng ý với mức xử phạt trên, ông Hòa đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp.

Về vấn đề này, Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt (Bộ Công an) trả lời như sau:

Ngày 19/9/2012 Chính phủ đã ban hành  Nghị định số 71/2012/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2012) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP thì người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng (mức phạt tiền trung bình đối với hành vi này là 750.000 đồng) nếu có hành vi vi phạm điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h. Mức xử phạt hành vi này trước đây theo điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định 34/2010/NĐ-CP là từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

Do vậy, với hành vi điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ 51/40km/h vào ngày 22/11/2012 trên địa bàn Thừa Thiên Huế của ông, Phòng Cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với mức phạt tiền 750.000 đồng cho hành vi vi phạm này là đúng quy định của pháp luật.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt (Bộ Công an)  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: Nghị định số 34/2010/NĐ-CP , Nghị định số 71/2012/NĐ-CP