(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Đức Tấn (ductandl@...), tốt nghiệp ngành Kinh tế Nông Lâm trường Đại học Tây Nguyên (hệ chính quy), làm công tác kế toán được 8 năm và hiện có chứng chỉ kể toán trưởng. Để có đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng, ông Tấn muốn được biết trường hợp của ông có được coi là có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán không?

Về vấn đề ông Tấn hỏi, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại tiết b, khoản 1, Điều 53 của Luật Kế toán về tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng có quy định: "Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên".

Tiết b, khoản 1, Điều 2 Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán, tiêu chuẩn học viên tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng quy định: "Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên...".

Tại tiết b, khoản 2, Điều 2 Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 về việc ban hành Quy chế thi và cấp Chứng chỉ và chứng chỉ hành nghề kế toán, điều kiện dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán quy định: "Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán".

Như vậy, những người được coi là có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán là:

- Những người đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hoặc các Học viện trong nước và nước ngoài.

- Những người tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh có tổng số đơn vị học trình các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán tương đương với số đơn vị học trình môn Tài chính, Kế toán, Kiểm toán của những trường hợp nêu trên thì được coi là có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính đã có thông tin giải đáp công dân.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Các tin liên quan:

>> Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

>> Điều kiện bổ nhiệm phụ trách kế toán