(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Hữu Trì (kimoanh118k@...) công tác trong quân đội được 3 năm, nhưng đơn vị làm mất quyết định chuyển ngành và lý lịch quân nhân của ông, nay chỉ còn giấy xác nhận công tác của đơn vị. Vậy, ông Trì phải làm những thủ tục gì để được thẩm định hồ sơ và hưởng chế độ BHXH?

Về vấn đề này, bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm 9, Mục D, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì trường hợp khi cấp sổ BHXH hoặc khi giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động chưa được cấp sổ BHXH mà không còn hồ sơ gốc thì phải có văn bản của cơ quan chủ quản giải trình lý do bị mất, đồng thời xác nhận về quá trình tham gia BHXH và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những xác nhận đó, kèm theo các giấy tờ liên quan đến thời gian làm việc, nơi làm việc, tính chất công việc, tiền lương, tiền công (nếu có).

Đề nghị ông Trì liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú để được hướng dẫn thủ tục, hồ sơ giải quyết theo quy định.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị thất lạc hồ sơ