(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp sinh viên đã làm đầy đủ hồ sơ và được nhà trường xác nhận là đang học ngành học nặng nhọc, độc hại thì sẽ được cấp bù tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

Sinh viên Đặng Duy  (email: dangduy42@...) phản ánh, theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP, học sinh, sinh viên đang học các ngành học nặng nhọc, độc hại được giảm 70% học phí.

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh, sinh viên có con đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập và chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp bù học phí miễn, giảm.

Sinh viên Duy đã làm đầy đủ hồ sơ và được nhà trường xác nhận là đang theo học chuyên ngành nặng nhọc, độc hại nhưng chưa được địa phương cấp bù tiền giảm học phí. Sinh viên Duy đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, các đối tượng được giảm 70% học phí gồm học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại.

Điểm a khoản 2 Điều 1 của Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP đã hướng dẫn về danh mục nghề và công việc nặng nhọc, độc hại theo các Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Do đó, nếu sinh viên Duy đã làm đầy đủ hồ sơ và được nhà trường xác nhận là đang học ngành học nặng nhọc, độc hại thì sẽ được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp bù tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

Tiếp tục phản ánh việc chậm chi trả miễn, giảm học phí

Phản ánh chậm chi trả tiền miễn, giảm học phí

HSSV thuộc diện miễn, giảm học phí được chậm nộp 3 tháng

Những vướng mắc về miễn, giảm học phí cho HSSV

Quy định chi trả tiền miễn học phí theo tín chỉ

Miễn học phí với sinh viên có hộ khẩu tại xã an toàn khu

Học sinh, sinh viên vùng đặc biệt khó khăn được miễn học phí

Giải đáp HSSV các vướng mắc về miễn, giảm học phí

Việc miễn, giảm học phí với các đối tượng chính sách

Những địa bàn HSSV được miễn, giảm học phí

Bộ GDĐT giải đáp các câu hỏi về miễn, giảm học phí

Sinh viên mồ côi được miễn học phí như thế nào?

Về miễn, giảm học phí đối với sinh viên học theo tín chỉ

Con của người hưởng trợ cấp TNLĐ có được giảm học phí?

Bộ GDĐT giải đáp quy trình miễn, giảm học phí

Từ khóa: miễn giảm học phí , chuyên ngành nghề nặng nhọc độc hại