(Chinhphu.vn) - Bà Đào Thị Lan Hương, giáo viên trường mầm non bán công Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (email: mamnonkytho@...) đề nghị giải đáp về chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên trường mầm non bán công.

>> Những câu hỏi về phụ cấp thâm niên nhà giáo

Bà Hương được phân công công tác tại trường mầm non bán công, được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, ngày 14/12/2004 của Chính phủ, giữ mã ngạch hai chữ số đầu là 15, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Vừa qua, bộ phận kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết, giáo viên giảng dạy ở các trường mầm non bán công không phải đối tượng giảng dạy trong các trường mầm non công lập nên không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

Bà Hương hỏi, giáo viên mầm non bán công có thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP không?

Về thắc mắc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, Nghị định này quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đã được chuyển xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Căn cứ quy định trên thì nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập không thuộc đối tượng và phạm vi áp dụng của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

Một năm thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo ra sao?

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo khi chuyển công tác

Phụ cấp thâm niên với giáo viên kiêm nhiệm

Giữ mã ngạch giáo viên nhưng không giảng dạy có được hưởng phụ cấp?

Thời gian nhà giáo đi học được tính hưởng phụ phụ cấp thâm niên

Quy định về phụ cấp thâm niên nhà giáo

Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về phụ cấp thâm niên nhà giáo

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Tháng 2/2012, sẽ có hướng dẫn về phụ cấp thâm niên nhà giáo

 Bộ GDĐT hướng dẫn tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

Không ở ngạch giáo viên có được hưởng phụ cấp khi giảng dạy?

Giảng dạy đủ số giờ được xét hưởng phụ cấp thâm niên

Từ khóa: phụ cấp thâm niên nhà giáo