(Chinhphu.vn) - Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị hướng dẫn về hồ sơ để được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng và chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, thì hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp và trách nhiệm của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần) được quy định cụ thể như sau:

- Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần bao gồm: Một bản khai của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần); một hoặc một số giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan (bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền, nếu có).

- Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng bao gồm: Một bản khai của đối tượng; một hoặc một số giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan (bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền) chứng minh đúng đối tượng, đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định.

- Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần) có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nêu trên và nộp cho Trưởng thôn, ấp, tổ dân phố nơi cư trú; Trưởng thôn có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND xã, phường, thị trấn xét duyệt theo quy định.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị đã có thông tin hướng dẫn công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

>> Chế độ trợ cấp với quân nhân phục viên, xuất ngũ

>> Thời gian tính hưởng chế độ khi phục viên, xuất ngũ

>> 5 nhóm đối tượng phục viên, xuất ngũ được hưởng chế độ