(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Lan, công tác tại Ban Quản lý dự án xây dựng công trình nâng cấp, kiên cố hóa kênh Đồng Nê, tỉnh Nam Định, đề nghị giải đáp một số quy định về việc ký phụ lục hợp đồng bổ sung, quyết toán công trình xây dựng vào thời điểm công trình đã hoàn thành và hết thời gian bảo hành.

Theo phản ánh của bà Lan, hợp đồng công trình kiên cố hóa kênh Đồng Nê là hợp đồng theo đơn giá, được điều chỉnh giá trong một số trường hợp cụ thể, sau khi được phép của người quyết định đầu tư. Hợp đồng ký ngày 20/9/2010, tiến độ hoàn thành đến hết ngày 20/3/2011, thời gian bảo hành công trình 12 tháng.

Công trình đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra, nhưng hết thời gian bảo hành mới thanh toán được 60% giá trị hợp đồng và vẫn chưa thực hiện quyết toán, thanh lý hợp đồng.

Ngày 27/4/2012 nhà thầu và Ban Quản lý dự án mới lập xong và trình duyệt dự toán bổ sung nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới năm 2011. Ngày 7/5/2012 chủ đầu tư mới duyệt phần phát sinh. Ban Quản lý dự án và nhà thầu đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung và tiến hành quyết toán công trình.

Bà Lan hỏi: Việc ra quyết định và ký phụ lục hợp đồng vào thời điểm sau khi công trình hoàn thành theo tiến độ hợp đồng 14 tháng có đúng quy định không?

Vấn đề bà Lan hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Với các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng theo phản ánh của bà Lan, thì việc điều chỉnh giá hợp đồng sau khi được phép của người quyết định đầu tư là phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì việc lập phụ lục hợp đồng bổ sung và quyết toán hợp đồng vào thời điểm sau 14 tháng kể từ ngày hoàn thành tiến độ hợp đồng là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do đặc thù của dự án: Công trình quy mô lớn, nguồn kinh phí cấp cho dự án chưa có, nên việc kéo dài thời gian tiến hành quyết toán hợp đồng có thể chấp nhận được.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: Hợp đồng xây dựng , quyết toán hợp đồng xây dựng , điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng