(Chinhphu.vn) – Những người là công nhân, viên chức Nhà nước và những người thuộc lực lượng vũ trang nếu trước khi đi lao động ở nước ngoài đã hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp phục viên, trợ cấp xuất ngũ thì không được tính thời gian công tác trước khi đi.

Ông Đặng Văn Phòng (TP. Hà Nội) có thời gian công tác trong quân đội từ tháng 3/1981 đến tháng 1/1988 xuất ngũ để đi hợp tác lao động, tháng 1/1991 về nước.

Từ tháng 1/2000 đến tháng 9/2008, ông Phòng làm việc và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Công ty cổ phần Vedan Việt Nam; từ tháng 10/2008 đến tháng 2/2009 nghỉ việc không tham gia đóng BHXH; từ tháng 3/2009 đến tháng 4/2011 làm việc và đóng BHXH tại Công ty Cổ phần Thương mại Nguyên Bình – Chi nhánh Hưng Yên; từ tháng 5/2011 nghỉ việc không tham gia đóng BHXH.

Nay ông Phòng đề nghị cơ quan chức năng tính thời gian ông công tác trong quân đội để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Về vấn đề này, thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc giải đáp về trường hợp của ông Phòng, BHXH tỉnh Hưng Yên có ý kiến như sau:

Ngày 3/8/1992 Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư Liên bộ số 12/TT-LB hướng dẫn thực hiện một số chính sách đối với người đi lao động có thời hạn về nước.

Theo đó, thời gian công tác ở nước ngoài cộng với thời gian chờ đợi nếu có (tối đa không quá 3 tháng) và thời gian công tác ở trong nước (nếu có) thành tổng thời gian công tác của người lao động để giải quyết chế độ BHXH hoặc chế độ thôi việc.

Những người là công nhân, viên chức Nhà nước và những người thuộc lực lượng vũ trang nếu trước khi đi lao động ở nước ngoài đã hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp phục viên, trợ cấp xuất ngũ thì không được tính thời gian công tác trước khi đi.

BHXH tỉnh Hưng Yên đề nghị ông Phòng đối chiếu với quy định trên, do BHXH tỉnh không đủ hồ sơ công tác trong quân đội và hồ sơ đi lao động ở nước ngoài của ông, nên không có cơ sở để trả lời ông cụ thể.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Hưng Yên đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân