(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đối tượng là thương binh đồng thời là công chức thì vẫn phải đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định, tuy nhiên, về quyền lợi BHYT thì sẽ được hưởng theo chế độ người có công.

Ông Cao Thanh Mạnh (thanhmanhcct@...) là thương binh, tỷ lệ thương tật 41%, hưởng trợ cấp hàng tháng, hiện công tác trong cơ quan quản lý Nhà nước.

Ông Mạnh muốn được biết trường hợp của ông có phải đóng tiền BHYT nữa không? Việc cơ quan bảo hiểm vẫn thu tiền BHYT từ tiền lương của ông Mạnh như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Ông Mạnh là thương binh đồng thời là công chức thì vẫn phải đóng BHYT theo quy định.

Mức đóng bằng 4,5% mức tiền lương, tiền công hằng tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Tuy nhiên, về quyền lợi BHYT ông Mạnh sẽ được hưởng theo chế độ đối với người có công.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: Bảo hiểm y tế , mức đóng bảo hiểm y tế