(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Xuân Sớ, giáo viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (nguyenxuanso@...) đề nghị được giải đáp về việc hưởng phụ cấp thâm niên với giáo viên chuyên trách giảng dạy ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Qua tìm hiểu Nghị định 54/2011/NĐ-CP, Quyết định 185-QĐ/TW, Quyết định 1853-QĐ/BTGTW, ông Sớ cho rằng giáo viên chuyên trách giảng dạy ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Tuy nhiên, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc cấp ủy huyện, không thuộc ngành giáo dục đào tạo nên hai chữ số đầu của mã ngạch không phải là 15.

Do đó, theo Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP, các giảng viên này không thuộc phạm vi áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên, dù hầu hết các giảng viên đều có trình độ Đại học sư phạm thuộc ngành giáo dục, được điều động sang cơ quan Đảng.

Ông Sớ đề nghị được giải đáp, các giáo viên chuyên trách giảng dạy ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện có được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không? Nếu có thì phải áp dụng quy định trên như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản hỏi và Bộ có ý kiến như sau:

Với trường hợp giáo viên nếu đang giảng dạy, giáo dục tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và đã được chuyển xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có hai chữ số đầu của mã ngạch là 15) thì thuộc đối tượng xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định.

Trường hợp giáo viên không còn mã ngạch 15, nếu đang giảng dạy, giáo dục, đơn vị xem xét, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì đề nghị cấp có thẩm quyền chuyển sang ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có hai chữ số đầu của mã số ngạch là 15) và được xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định, kể từ ngày có quyết định chuyển ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

>> Không ở ngạch giáo viên có được hưởng phụ cấp khi giảng dạy?

>> Bộ GDĐT hướng dẫn tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Giữ mã ngạch giáo viên nhưng không giảng dạy có được hưởng phụ cấp?

>> Thời gian nhà giáo đi học được tính hưởng phụ phụ cấp thâm niên

>> Quy định về phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Tháng 2/2012, sẽ có hướng dẫn về phụ cấp thâm niên nhà giáo

Từ khóa: phụ cấp thâm niên nhà giáo , Nghị định 54/2011/NĐ-CP